Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GDPR – Primaria Comunei Ceplenita

GDPR

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Institutia noastra prelucreaza, prin mijloace automatizate si manual, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numarul CI, adresa, telefon, e-mail, functie, loc de munca, datele din actele de stare civila. Activitatile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglemente in principal de catre prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Regulament), devenit aplicabil din data de 25.05.2018. Scopul prelucrarii: datele cu caracter personal ale cetatenilor romani sunt prelucrate de institutia noastra in urmatoarele scopuri: resurse umane, evidenta persoanelor, stare civila, registrul agricol, taxe si impozite, contabilitate, urbanism, asistenta sociala, achizitii publice, juridic. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de institutia noastra sunt institutiile/autoritatile cu atributii in domeniile: aparare, ordine publica, securitate nationals si justitie, administratie publica, sanatate, fiscal, asigurari sociale de stat, la care se adauga unele persoane juridice de drept privat, in conditiile prezentului regulament. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea acordarii serviciului solicitat. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc şi sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata. la Compartimentul Informare si Relatii cu Publicul. Daca uncle din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Primaria va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia noastra prin stabilirea unor masuri rezonabile de Securitate in vederea prevenirii accesarii acestora.

Observaţie: *orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozilie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevelzute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justilie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si Ara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.