Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse / gestionate de instituție – Primaria Comunei Ceplenita

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse / gestionate de instituție

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC PRODUSE/GESTIONATE DE PRIMARIA COMUNEI CEPLENIŢA

 

 

CATEGORII DE INFORMAŢII CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU:

 

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei comunei Cepleniţa;
 • Hotărârile adoptate de către Consiliul local Cepleniţa;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe;
 • Anunţurile privind organizarea concursurilor de ocupare, promovare, recrutare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual , de către Comuna Cepleniţa;
 • Datele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Datele de contact ale instituţiei;
 • Datele de contact ale persoanelor din conducerea primăriei, precum şi a şefului S.V.S.U. CEPLENIŢA;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi stategiile proprii;
 • Modalităţi de contestare a deciziilor autorităţii publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public;
 • Dispoziţiile cu caracter normativ emise de către primarul comunei Cepleniţa;
 • Componenţa nominală a CONSILIULUI LOCAL CEPLENIŢA, inclusiv apartenenţa politică;
 • Rapoarte anuale de activitate;
 • Oferte de vânzare terenuri agricole extravilan;
 • Publicaţii de căsătorie;
 • Transparentizarea veniturilor angajaţilor primăriei comunei Cepleniţa.