Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Comunicate de presa – Primaria Comunei Ceplenita

Comunicate de presa

Anunț lansare proiect “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Ceplenița, cu satele aparținătoare: Ceplenița, Buhalnița, Poiana Mărului și Zlodica, judeţul Iaşi”

 

Comuna Ceplenița anunță lansarea proiectului cu titlul “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Ceplenița, cu satele aparținătoare: Ceplenița, Buhalnița, Poiana Mărului și Zlodica, judeţul Iaşi”, cod SMIS 140703, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final prin înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale în UAT Comuna Ceplenița, județul Iasi.

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele:

  1. 40,413 km rețea de distribuție gaze naturale în UAT Comuna Ceplenița, județul Iasi;
  2. un racord de înaltă presiune și SRMP;
  3. 6,283 km rețea branșamente și posturi de reglare-măsurare inteligente;
  4. 1464 gospodării branșate la sistemul inteligent de alimentare cu gaze naturale (1374 gospodării și 10 instituții);
  5. 6 puncte de depistare și oprire a pierderilor de gaze cu senzori de presiune și robinete automate ce oferă și posibilitatea de acționare de la distanță și sisteme de contorizare inteligente a consumatorilor casnici și a clădirilor administrative;
  6. integrarea sistemelor inteligente de monitorizare și control în sistemul SCADA;

 

Valoarea totală a proiectului este de 25.703.535,89 lei, din care 19.121.540,68 reprezintă valoarea cofinanțării UE;

Data începerii proiectului: 12.05.2021;

Data finalizării proiectului: 30.11.2023;

Codul MySMIS: 140703/Contract de finanțare nr. 548 din 12.05.2021.

 

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020”

 

 

COMUNA CEPLENIȚA

Persoana de contact: Primar Dumitru Laiu

Telefon/Fax: 0232730110 /0742.062.107/ 0232730840

Adresa e-mail: contact@primariaceplenita.ro

Pagina Web: https://primariaceplenita.ro/