Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lista persoanelor din conducere și agenda de lucru a acestora – Primaria Comunei Ceplenita

Lista persoanelor din conducere și agenda de lucru a acestora

  1. LAIU DUMITRU, primar
  2. MATEI CORNEL, viceprimar
  3. PÎSLARIU GEANINA, secretar comună
  4. UNGUREANU GEORGETA, şef birou contabilitate

Programul de functionare al instituţiei: LUNI-JOI: 08.00-16.00, VINERI: 08.00-14.00

 

Program de audienţe:

PRIMAR, LAIU DUMITRU: LUNI, JOI : 08.00-13.00

VICEPRIMAR, MATEI CORNEL: MIERCURI, VINERI: 08.00-13.00

SECRETAR COMUNĂ, GEANINA PÎSLARIU: MARTI: 08.00-15.00

AGENDA CONDUCERII

 

Obiectivul general al conducerii comunei Cepleniţa îl reprezintă dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a localităţii prin crearea şi prin susţinerea unui mediu economico- social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, care să asigure creşterea economică continuă şi calitatea vieţii cetăţenilor comunei, corelate cu obiectivele asumate de România .

În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei viziuni strategice pe termen lung, care să traseze direcţiile de dezvoltare a localităţii, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea şi prezentând aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local existent.

Activitatea instituţiei  noastre şi misiunea acesteia se rezumă la  îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi creşterea bunăstării atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare, prin promovarea unei economii dinamice şi competitivă, care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel de educaţie, ocrotirea sănătăţii, coeziunea socială şi protecţia mediului, într-o lume sigură, ce respectă diversitatea culturală, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel naţional de implementarea politicilor proeuropene.

În concluzie, îndemnul care  ne ghidează în activitatea noastră este : „Gândeşte global şi acţionează local ! ” .

 

 

PRIMAR,

LAIU DUMITRU